Interaktywna Akademia Edukacyjna

  • Jesteśmy Placówką Oświatową

    Kursy realizowane na tej platformie są elementem"Interaktywnej Akademii Edukacyjnej", która jest Placówką Oświatową wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO: 478464 REGON 522818311. Rejestr Instytucji Szkoleniowych 2.06/00061/2022.

  • Certyfikat jakości nauczania VCC

    Jesteśmy akredytowaną placówką szkoleniową "Academy of Education" w oparciu o system jakości VCC, który jest standardem jakości usług szkoleniowych obowiązujący w UE. Jednakowo pod względem metod kształcenia, zadowolenia klientów, kadry szkolącej, organizacji i planowania usług szkoleniowych.

  • Wykształcenie i doświdczenie

    Jestem absolwentką dwóch kierunków Digital Marketing i Social Media Manager, które ukończyłam z wyróżnieniem. Od 15 lat prowadzę Interaktywną agencję reklamową, gdzie tworzę wraz z moim zespołem strony internetowe, sklepy internetowe i kampanie reklamowe dla klientów z całego świata.

Szkolenia z dofinansowaniem

Poznaj ofertę szkoleń z dofinansowaniem z UE do 80% (dla firm i pracowników) oraz do 100% (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

Czy wiesz, że jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych i Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Dzięki temu możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia zdalne, stacjonarne dla firmy lub rozpocząć naukę nowego zawodu i uzyskać nowe kompetencje dzięki programom w Urzędzie Pracy. Jeśli chcesz poznać szczegóły, napisz do nas, przygotowujemy również indywidualne oferty szkoleniowe info@skutecznemedia.pl

Kursy z zaświadczeniem MEN

Interaktywna Akademia Edukacyjna jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 478464. Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały wewnętrzny egzamin końcowy, otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności.